1. พระพุทธรูป(ไทย)
 2. องค์เทพไทย และ พระมหาราช
 3. องค์เทพอินเดีย
 4. องค์เทพ(จีน)
 5. ฉัตรแขวน ฉัตรกลางแจ้ง ฉัตรตั้ง ฉัตรแป้น
 6. เครื่องตั้งบูชา(ทองเหลือง)
 7. สิ่งประดิษฐ์(ไม้)
 8. สิ่งประดิษฐ์(เครื่องมุก)
 9. สิ่งประดิษฐ์(ไฟเบอร์กลาส)
 10. กระดิ่ง
 11. ระฆัง ทองเหลือง และ ระฆังหัวระเบิด
 12. กลองเพล สบัดไชย มโหระทึก และ กลองยาว
 13. ฆ้อง
 14. ตะเกียงน้ำมัน และอุปกรณ์สแตนเลส
 15. โคมไฟฟ้า
 16. โคมเวียนเทียน
 17. เจดีย์ Acrylic ต่างๆ
 18. ผอบ Acrylic ต่างๆ
 19. มณฑป
 20. ฐานเสริม พระพุทธรูป หรือ เจดีย์
 21. เครื่องตบแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงาม
 22. โกษไฟเบอร์
 23. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ไฟเบอร์
 24. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ทองเหลือง
 25. สัตว์ในตำนาน
 26. ลูกนิมิต และ เครื่องใช้
 27. ดาว ค้างคาว ประดับโบสถ์
 28. กระจกสี ทองคำ ทองเค กาว
 29. องค์ลอย งานฉีด แบบที่มีแล้ว
 30. เครื่องตั้งศาล พระภูมิ และ เจ้าที่
 31. ย่าม ตาลปัตร
 32. เครื่องบวช และ เครื่องกฐิน
 33. ต้นเทียน และ กรวย
 34. เหรียญปั้ม
 35. ตุ๊กตากระเบื้อง งานสวยพิเศษ
 36. รอยพระบาท
 37. หงส์ สำหรับเสาไฟฟ้า
 38. ตัวอย่าง เครื่องลายคราม ชุดน้ำชา ชุดบูชา ลายเบญจรงค์ และอื่นๆ
 39. สินค้าอื่นๆ

*********

กดที่ Logo กลับไปหน้าแรก

Click Logo back

to first page

**********

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

ระฆังทองเหลืองธรรมดา และ ระฆังลงหิน

Brass Bell

and Bronze Bell

*********

แบบที่ 1

ระฆังทองเหลือง ธรรมดา

Sample of Brass Bell

 

แบบที่ 2

ระฆัง ลงหิน

Sample of Bronze Bell

 

แบบที่ 3

ระฆังสามกษัตริย์ 5 กำ ครึ่ง

H 85 W 43 cm

Special Bronze Bell

size 5.5 GUM

 

แบบที่ 4

ระฆังสามกษัตริย์ 6 กำ

H 47 W 92 cm

Special Bronze Bell

size 6 GUM

 

แบบที่ 5

ระฆังสามกษัตริย์ 6 กำ ครึ่ง

H 98 W 51 cm

Special Bronze Bell

size 6.5 GUM

 

แบบที่ 6

ระฆังสามกษัตริย์ 7 กำ

H 105 W 53 cm

Special Bronze Bell

size 7 GUM

 

แบบที่ 7

ระฆังทองเหลือง 8 กำ

สูง 124 ซม ปากกว้าง 62 ซม

Height 124 cm

Width 62 cm

Bronze Bell size 8 GUM

 

แบบที่ 8

ระฆังทองเหลือง 9 กำ

สูง 133 ปากกว้าง 66 ซม

Height 133 cm

Width 66 cm

Bronze Bell size 9 GUM

 

แบบที่ 9

ขนาด พิเศษ 12 กำ

สูง 187 ซม ปากกว้าง 85 ซม

Height 187 cm

Width 85 cm

Bronze Bell size 12 GUM

 

แบบที่ 9

ขนาด พิเศษ 12 กำ

สูง 187 ซม ปากกว้าง 85 ซม

Height 187 cm

Width 85 cm

Bronze Bell size 12 GUM

 

แบบที่ 10

ขนาด พิเศษ 15 กำ

(เน้นรูปร่าง ไม่เน้นเสียง)

เป็นระฆังโชว์ความใหญ่

สูง 240 ซม ปากกว้าง 129 ซม

ลายพญานาค

Brass Bell size 15 GUM

Height 240 cm Width 129 cm

 

แบบที่ 11

ขนาด พิเศษ 15 กำ

(เน้นรูปร่าง ไม่เน้นเสียง)

เป็นระฆังโชว์ความใหญ่

สูง 255 ซม ปากกว้าง 129 ซม

ลายมังกร

Brass Bell size 15 GUM

Hieght 240 cm Width 129 cm

 

 

ตารางขนาด

ของระฆังทองเหลือง และ ระฆังลงหิน

 

*******

ระฆังหัวระเบิด

 

แบบที่ 1

ระฆังหัวระเบิด ทรงตรง

 

แบบที่ 2

ระฆังหัวระเบิด ส่วนหัว

 

แบบที่ 3

ระฆังหัวระเบิด ทรงสุ่มไก่

ปากกว้าง 42 ซม สูง 114 ซม

 

 

*********

*********

โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

********