Go to English Page | Exchange Rate | Map

เลือกชมสินค้า | ติดต่อ | ดาวน์โหลด

 1. พระพุทธรูป(ไทย)
 2. องค์เทพไทย และ พระมหาราช
 3. องค์เทพอินเดีย
 4. องค์เทพ(จีน)
 5. ฉัตรแขวน ฉัตรกลางแจ้ง ฉัตรตั้ง ฉัตรแป้น
 6. เครื่องตั้งบูชา(ทองเหลือง)
 7. สิ่งประดิษฐ์(ไม้)
 8. สิ่งประดิษฐ์(เครื่องมุก)
 9. สิ่งประดิษฐ์(ไฟเบอร์กลาส)
 10. กระดิ่ง
 11. ระฆัง ทองเหลือง และ ระฆังหัวระเบิด
 12. กลองเพล สบัดไชย มโหระทึก และ กลองยาว
 13. ฆ้อง
 14. ตะเกียงน้ำมัน และอุปกรณ์สแตนเลส
 15. โคมไฟฟ้า
 16. โคมเวียนเทียน
 17. เจดีย์ Acrylic ต่างๆ
 18. ผอบ Acrylic ต่างๆ
 19. มณฑป
 20. ฐานเสริม พระพุทธรูป หรือ เจดีย์
 21. เครื่องตบแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงาม
 22. โกษไฟเบอร์
 23. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ไฟเบอร์
 24. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ทองเหลือง
 25. สัตว์ในตำนาน
 26. ลูกนิมิต และ เครื่องใช้
 27. ดาว ค้างคาว ประดับโบสถ์
 28. กระจกสี ทองคำ ทองเค กาว
 29. องค์ลอย งานฉีด แบบที่มีแล้ว
 30. เครื่องตั้งศาล พระภูมิ และ เจ้าที่
 31. ย่าม ตาลปัตร
 32. เครื่องบวช และ เครื่องกฐิน
 33. ต้นเทียน และ กรวย
 34. เหรียญปั้ม
 35. ตุ๊กตากระเบื้อง งานสวยพิเศษ
 36. รอยพระบาท
 37. หงส์ สำหรับเสาไฟฟ้า
 38. ตัวอย่าง เครื่องลายคราม ชุดน้ำชา ชุดบูชา ลายเบญจรงค์ และอื่นๆ
 39. สินค้าอื่นๆ

*********

กดที่ Logo กลับไปหน้าแรก

Click Logo back

to first page

**********

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2258602

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

ช่วงเวลาทำงาน

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

เวลาทำการ 8:00-18:30

วันอาทิตย์

เวลาทำการ 8:00-15:00

ร้านหยุด

ทุก วันอาทิตย์ สิ้นเดือน

**********

มือถือไม่สะดวก

กรุณาอย่าโทรเข้ามือถือ

**********

แผนที่มาร้าน

(QR Code)

**********

 

 

 

 

Go to English Page | Exchange Rate

 

พระแม่อุมา

 

องค์ที่ 1

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 5 นิ้ว

พิมพ์ บส H 30 W 16 D 15 cm

Code13RDOWQXVX

 

องค์ที่ 2

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 9 นิ้ว

พิมพ์ ดพ H 44 W 23 D 23 cm

Code13TXSPZXGX

 

องค์ที่ 3

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 12 นิ้ว

พิมพ์ รง H 69 W 36 D 34 cm

Code12CBLRZXGX

 

องค์ที่ 4

พระแม่อุมา 15 นิ้ว นั่ง รหัส ดพ

H 69 W 44 D 51 cm

Code14WGORZXBX

 

องค์ที่ 5

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 20 นิ้ว

H 110 W 64 D 61 cm

Code14SellCBKRQZXGX

 

องค์ที่ 6

พระแม่อุมา 30 นิ้ว

รหัส ควร

Code15BTRWZXXCX

 

องค์ที่ 7

พระแม่อุมา 30 นิ้ว นั่งแท่น พิมพ์หนาพิเศษ

H 126 W 88 D 59 cm

Code12SellVDPRQZXGX

 

องค์ที่ 7

พระแม่อุมา 30 นิ้ว นั่งแท่น พิมพ์หนาพิเศษ

H 126 W 88 D 59 cm

Code12SellVDPRQZXGX

 

องค์ที่ 8

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 3 นิ้ว ยืน

พิมพ์ สค H 24 W 12 D 7 cm

 

องค์ที่ 9

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 5 นิ้ว ยืน

พิมพ์ บส H 35 W 13 D 11 cm

 

องค์ที่ 10

เทพแขก เจ้าแม่อุมา

ยืน 200 ซม

Code14SellCBJSZZXXGX

 

องค์ที่ 10

เทพแขก เจ้าแม่อุมา

ยืน 200 ซม

Code14SellCBJSZZXXGX

 

องค์ที่ 11

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 3 นิ้ว นั่งเสือ

พิมพ์ สค H 20 W 16 D 7 cm

Code09CGRZXVX

 

องค์ที่ 12

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 5 นิ้ว ขี่เสือ

พิมพ์ บส H 30 W 24 D 12 cm

Code06GDJQZXCX

 

องค์ที่ 13

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 5.9 นิ้ว ขี่เสือ

พิมพ์ สค H 48 W 31 D 15 cm

Code13CDJMZXKX

 

องค์ที่ 14

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 8 นิ้ว

ขี่สิงห์โต พิมพ์ สค H 46 W 30 D 15 cm

 

 

องค์ที่ 15

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 12 นิ้ว ขี่เสือ

พิมพ์ สค H 84 W 70 D 40 cm

Code14VMJMQZXGX

 

องค์ที่ 15

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 12 นิ้ว ขี่เสือ

พิมพ์ สค H 84 W 70 D 40 cm

Code14VMJMQZXGX

 

องค์ที่ 16

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 12 นิ้ว

ขี่เสือ

 

องค์ที่ 17

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 12 นิ้ว ขี่สิงห์โต

H 85 W 49 D 70 cm

 

องค์ที่ 18

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 20 นิ้ว ขี่เสือ

พิมพ์ บม H 140 W 120 D 55 cm

Code11GAKZWXXBD

 

องค์ที่ 18

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 20 นิ้ว ขี่เสือ

พิมพ์ บม H 140 W 120 D 55 cm

Code11GAKZWXXBD

องค์ที่ 19

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 30 นิ้ว ขี่เสือ

H 194 W 127 D 179 cm

Code12SellTXSOZZXBX

 

องค์ที่ 19

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 30 นิ้ว ขี่เสือ

H 194 W 127 D 179 cm

Code12SellTXSOZZXBX

 

 

**********************************************

พระแม่อุมาเทวี... เจ้าแม่อุมา หรือ ปารวตี คือพระนามแห่งพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล เป็นเทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุด พระองค์ทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์ และความเป็นใหญ่แก่ผู้หมั่นบูชาต่อพระองค์อย่างสม่ำเสมอ..!!!

อำนาจแห่งพระแม่อุมานั้น ยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเทียบได้ พระองค์ทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรู ประทานกำลังวังชาแห่งอิสตรี ทำลายสิ่งชั่วช้า ตลอดจนประทานบริวารและอำนาจในการปกครอง พระองค์ยังทรงประทานพรด้านความสมบูรณ์ ความอิ่มเอม ความผาสุขในการครองเรือน ครอบครัวที่เปี่ยมสุข ตลอดจนการคุ้มครองผู้ศรัทธาให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

พระแม่อุมา ทรงเป็นมารดาแห่ง พระพิฆเนศ... เป็นชายาแห่ง พระศิวะ มหาเทพผู้ทำลายโลก 1 ใน 3 แห่ง พระตรีมูรติ พระแม่อุมาจึงเป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีศักติ ด้วย (ตรีศักติ หมายถึง พระแม่ทั้งสาม ได้แก่ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี) พระองค์มีวิมานสถิต ณ เขาไกรลาส เช่นเดียวกับพระศิวะเทพ มีสัญลักษณ์ประจำพระองค์คือ โยนี (ฐานรองศิวลึงก์) มีทิพยรูปเป็นหญิงที่งดงาม เปี่ยมไปด้วยความเมตตา เป็นมารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง ฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์หลากสีสัน ประดับด้วยทองคำอย่างวิจิตร

 • คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี

  มีหลายบท ให้เลือกสวดบทใดบทหนึ่ง (หรือสวดทั้งหมด)

  ข้อควรจำ : ก่อนการสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี จะต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ

  - โอม เจ มาตา กี
 • - โอม ชยะ มาตา กี
 • - โอม ไชย มาตา กี
 • - โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา
 • - โอม มหาอุมาเทวี นมัส
 • - โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา
 • - โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา
 • - โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา
 • - โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
  ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
  ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
  (คาถาบูชาทั้งพระแม่อุมา พระแม่กาลี พระแม่ทุรคา)
 • - โอม โรคานา เศษานะปะฮัมสิดุษฎา
  รุษตาตุกะมาน สะกะลานาภีษะตาน
  ตวามา ศะริตานาม นาวิปันนรานาม
  ตวามา ศะริตาฮาทยา ศรยาตาม ประยานติ ฯ
 • โต๊ะ หรือ แท่นบูชา สำหรับพระแม่อุมาเทวี ควรปูด้วย ผ้าสีขาว สีทอง สีแดง สีเงิน (หากไม่มีผ้าสำหรับปู สามารถใช้สีทาได้)

  ดอกไม้ที่พระองค์โปรด คือ ดอกไม้ที่มี สีเหลือง และ สีแดง โดยเฉพาะ ดอกดาวเรือง ดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบ

  ควรมี ธูปหอม หรือ กำยาน ไว้จุดเพื่อถวายกลิ่นหอมด้วย และสามารถใช้ เตาน้ำมันหอม (แบบอโรม่า) เติมน้ำมันหอมระเหยแล้วจุดเพื่อถวายกลิ่นหอมได้เช่นกันอาหารที่ถวาย ควรเป็นขนมที่มีรสชาติมัน ปราศจากเนื้อสัตว์ และไม่มีกลิ่นหอมแรงเกินไป สามารถนำขนมโมทกะ หรือขนมลาดู (ขนมชนิดเดียวกับที่ถวายพระพิฆเนศ) มาถวายก็ได้เช่นกัน ตลอดจนผลไม้ และธัญพืชทุกชนิด

*************

ร้านเจริญชัยการช่าง เปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้าสำหรับชาวพุทธ

ทำหน้าที่รวบรวม งานศิลปกรรม งานศิลป และ เครื่องใช้ภายในวัด

พร้อมเครื่องใช้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ จากหลายโรงงาน

และหลายช่างฝีมือ ไว้ในที่นี้ที่เดียวเพื่ออำนวยความสะดวก

ให้กับผู้มีอุปการะทุกท่าน ได้เลือกใช้ เพื่อถวายวัด หรือ

ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

ขอเรียนเชิญแขกทุกท่านมาเยี่ยมชมสินค้าภายในร้านนะครับ

เรามีสินค้าอีกมากมายที่ไม่ได้ลงใน Website

WE WOULD LIKE TO INVITE ALL OF YOU TO MY SHOP.

AT SHOP, WE HAVE PRODUCT MORE THAN IN WEBSITE.

******************

กรุณาโทร เข้าเบอร์ร้าน

02-2224800 หรือ 02-2220550

02-2239119 หรือ 02-2219660

02-2258602 หรือ 02-2218952

FAX 02-225-8600 หรือ 02-225-2339

*************************

ช่วงเวลาทำงาน

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลาทำการ 8:00-18:30

วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:00-14:00

*************************

นามบัตรร้าน แผนที่มาร้าน

***********

คุณคือผู้เข้าเยี่ยมชมลำดับที่ hit counters.

***********

To Mr.Somrerk

To Miss.Walaiphan

***********

แผนที่ไปโรงงาน

(QR Code)

***********

ขอโทษด้วยครับ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมสินค้า

ทางร้านต้องขอนำรูปภาพสินค้าออกจาก Website

เนื่องจากมีผู้ไม่ประสงค์ดี ทำการ Copy

รูปภาพสินค้าของทางร้านทั้งหมด

และ Copy งานที่ทางร้านได้ผลิตขึ้น

ทางร้านจึงจำเป็นต้องนำรูปภาพสินค้าออกทั้งหมด

ยังคงเหลือรายการสินค้าให้ท่านทราบเท่านั้น

ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะสั่งซื้อสินค้า

รบกวนมาเยี่ยมชมสินค้าที่ร้านนะครับ

**********