1. พระพุทธรูป(ไทย)
 2. องค์เทพไทย และ พระมหาราช
 3. องค์เทพอินเดีย
 4. องค์เทพ(จีน)
 5. ฉัตรแขวน ฉัตรกลางแจ้ง ฉัตรตั้ง ฉัตรแป้น
 6. เครื่องตั้งบูชา(ทองเหลือง)
 7. สิ่งประดิษฐ์(ไม้)
 8. สิ่งประดิษฐ์(เครื่องมุก)
 9. สิ่งประดิษฐ์(ไฟเบอร์กลาส)
 10. กระดิ่ง
 11. ระฆัง ทองเหลือง และ ระฆังหัวระเบิด
 12. กลองเพล สบัดไชย มโหระทึก และ กลองยาว
 13. ฆ้อง
 14. ตะเกียงน้ำมัน และอุปกรณ์สแตนเลส
 15. โคมไฟฟ้า
 16. โคมเวียนเทียน
 17. เจดีย์ Acrylic ต่างๆ
 18. ผอบ Acrylic ต่างๆ
 19. มณฑป
 20. ฐานเสริม พระพุทธรูป หรือ เจดีย์
 21. เครื่องตบแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงาม
 22. โกษไฟเบอร์
 23. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ไฟเบอร์
 24. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ทองเหลือง
 25. สัตว์ในตำนาน
 26. ลูกนิมิต และ เครื่องใช้
 27. ดาว ค้างคาว ประดับโบสถ์
 28. กระจกสี ทองคำ ทองเค กาว
 29. องค์ลอย งานฉีด แบบที่มีแล้ว
 30. เครื่องตั้งศาล พระภูมิ และ เจ้าที่
 31. ย่าม ตาลปัตร
 32. เครื่องบวช และ เครื่องกฐิน
 33. ต้นเทียน และ กรวย
 34. เหรียญปั้ม
 35. ตุ๊กตากระเบื้อง งานสวยพิเศษ
 36. รอยพระบาท
 37. หงส์ สำหรับเสาไฟฟ้า
 38. ตัวอย่าง เครื่องลายคราม ชุดน้ำชา ชุดบูชา ลายเบญจรงค์ และอื่นๆ
 39. สินค้าอื่นๆ

*********

กดที่ Logo กลับไปหน้าแรก

Click Logo back

to first page

**********

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พระแม่อุมา

*********

องค์ที่ 1

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 5 นิ้ว

พิมพ์ บส

H 30 W 16 D 15 cm

Code13RDOWQXVX

 

องค์ที่ 2

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 9 นิ้ว

พิมพ์ ดพ

H 44 W 23 D 23 cm

Code13TXSPZXGX

 

องค์ที่ 3

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 12 นิ้ว

พิมพ์ รง

H 69 W 36 D 34 cm

Code12CBLRZXGX

 

องค์ที่ 4

พระแม่อุมา 15 นิ้ว นั่ง

รหัส ดพ

H 69 W 44 D 51 cm

Code14WGORZXBX

 

องค์ที่ 5

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 20 นิ้ว

H 110 W 64 D 61 cm

Code14SellCBKRQZXGX

 

องค์ที่ 6

พระแม่อุมา 30 นิ้ว

รหัส ควร

Code15BTRWZXXCX

 

องค์ที่ 7

พระแม่อุมา 30 นิ้ว นั่งแท่น

พิมพ์หนาพิเศษ

H 126 W 88 D 59 cm

Code12SellVDPRQZXGX

 

องค์ที่ 7

พระแม่อุมา 30 นิ้ว นั่งแท่น

พิมพ์หนาพิเศษ

H 126 W 88 D 59 cm

Code12SellVDPRQZXGX

 

องค์ที่ 8

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 3 นิ้ว ยืน

พิมพ์ สค

H 24 W 12 D 7 cm

 

องค์ที่ 9

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 5 นิ้ว ยืน

พิมพ์ บส

H 35 W 13 D 11 cm

 

องค์ที่ 10

เทพแขก เจ้าแม่อุมา

ยืน 200 ซม

Code14SellCBJSZZXXGX

 

องค์ที่ 10

เทพแขก เจ้าแม่อุมา

ยืน 200 ซม

Code14SellCBJSZZXXGX

 

องค์ที่ 11

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 3 นิ้ว นั่งเสือ

พิมพ์ สค

H 20 W 16 D 7 cm

Code09CGRZXVX

 

องค์ที่ 12

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 5 นิ้ว ขี่เสือ

พิมพ์ บส

H 30 W 24 D 12 cm

Code06GDJQZXCX

 

องค์ที่ 13

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 5.9 นิ้ว ขี่เสือ

พิมพ์ สค

H 48 W 31 D 15 cm

Code13CDJMZXKX

 

องค์ที่ 14

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 8 นิ้ว

ขี่สิงห์โต พิมพ์ สค

H 46 W 30 D 15 cm

 

 

องค์ที่ 15

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 12 นิ้ว ขี่เสือ

พิมพ์ สค

H 84 W 70 D 40 cm

Code14VMJMQZXGX

 

องค์ที่ 15

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 12 นิ้ว ขี่เสือ

พิมพ์ สค

H 84 W 70 D 40 cm

Code14VMJMQZXGX

 

องค์ที่ 16

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 12 นิ้ว

ขี่เสือ

 

 

องค์ที่ 17

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 12 นิ้ว

ขี่สิงห์โต

H 85 W 49 D 70 cm

 

องค์ที่ 18

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 20 นิ้ว ขี่เสือ

พิมพ์ บม

H 140 W 120 D 55 cm

Code11GAKZWXXBD

 

องค์ที่ 18

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 20 นิ้ว ขี่เสือ

พิมพ์ บม

H 140 W 120 D 55 cm

Code11GAKZWXXBD

องค์ที่ 19

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 30 นิ้ว ขี่เสือ

H 194 W 127 D 179 cm

Code12SellTXSOZZXBX

 

องค์ที่ 19

เทพแขก เจ้าแม่อุมา 30 นิ้ว ขี่เสือ

H 194 W 127 D 179 cm

Code12SellTXSOZZXBX

 

*********

*********

โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

********