1. พระพุทธรูป(ไทย)
 2. องค์เทพไทย และ พระมหาราช
 3. องค์เทพอินเดีย
 4. องค์เทพ(จีน)
 5. ฉัตรแขวน ฉัตรกลางแจ้ง ฉัตรตั้ง ฉัตรแป้น
 6. เครื่องตั้งบูชา(ทองเหลือง)
 7. สิ่งประดิษฐ์(ไม้)
 8. สิ่งประดิษฐ์(เครื่องมุก)
 9. สิ่งประดิษฐ์(ไฟเบอร์กลาส)
 10. กระดิ่ง
 11. ระฆัง ทองเหลือง และ ระฆังหัวระเบิด
 12. กลองเพล สบัดไชย มโหระทึก และ กลองยาว
 13. ฆ้อง
 14. ตะเกียงน้ำมัน และอุปกรณ์สแตนเลส
 15. โคมไฟฟ้า
 16. โคมเวียนเทียน
 17. เจดีย์ Acrylic ต่างๆ
 18. ผอบ Acrylic ต่างๆ
 19. มณฑป
 20. ฐานเสริม พระพุทธรูป หรือ เจดีย์
 21. เครื่องตบแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงาม
 22. โกษไฟเบอร์
 23. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ไฟเบอร์
 24. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ทองเหลือง
 25. สัตว์ในตำนาน
 26. ลูกนิมิต และ เครื่องใช้
 27. ดาว ค้างคาว ประดับโบสถ์
 28. กระจกสี ทองคำ ทองเค กาว
 29. องค์ลอย งานฉีด แบบที่มีแล้ว
 30. เครื่องตั้งศาล พระภูมิ และ เจ้าที่
 31. ตัวอย่าง งานสั่งทำ ย่าม ตาลปัตร
 32. เครื่องบวช และ เครื่องกฐิน
 33. ต้นเทียน และ กรวย
 34. เหรียญปั้ม
 35. ตุ๊กตากระเบื้อง งานสวยพิเศษ
 36. รอยพระบาท
 37. หงส์ สำหรับเสาไฟฟ้า
 38. เครื่องลายคราม ชุดน้ำชา ชุดบูชา ลายเบญจรงค์ และอื่นๆ
 39. สินค้าอื่นๆ

*********

กดที่ Logo กลับไปหน้าแรก

Click Logo back

to first page

**********

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2258602

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

สิ่งประดิษฐ์ไม้

 

********

กดตามรายการข้างล่างเพื่อดูตัวอย่างสินค้า

 

 1. มณฑป สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
 2. ธรรมมาส 2 ชั้น
 3. ธรรมมาส 3 ชั้น
 4. ธรรมมาส ปาฏิโมกข์
 5. ธรรมมาส ขาสูง มีหลังคา
 6. ธรรมมาส ขาสูง ไม่มีหลังคา
 7. ธรรมมาส บุษบก สำหรับพระสงฆ์ขึ้นเทศน์
 8. โต๊ะหมู่บูชา
 9. โต๊ะหมู่จิ๋ว
 10. โต๊ะกราบ
 11. โต๊ะแต่งงาน และ เครื่องแต่งงาน
 12. โตีะยอด สำหรับวางพระเล็ก เสริมบนโต๊ะหมู่ หรือ หิ้งพระ
 13. หิ้งพระ
 14. ตู้พระไตรปิฎก
 15. ตู้ใส่หนังสือ อเนกประสงค์
 16. ตู้พัดยศ
 17. ตู้เทียนชัย
 18. ตู้ใส่หนังสือ ปาฏิโมกข์
 19. ตู้บริจาด ไม้ และ พลาสติก
 20. ตู้เซียมซี ไฟฟ้า มีเสียงสวดมนต์
 21. ตู้ใส่พระประธาน และ รูปเหมือน
 22. กรอบสัญญาบัตร
 23. ขาตั้งตาลปัตร
 24. รางเสียบตาลปัตร
 25. อาสนะ
 26. เสาหลักเมือง
 27. แท่นพระ หรือ ฐานพระประธาน
 28. เก้าอี้สมเด็จ

หมวดเกี่ยวกับเครื่องใช้งานศพ

 1. หีบศพ โลงไม้แกะลาย
 2. หีบศพ โลงเย็น Stainless
 3. หีบศพ โลงแก้ว
 4. โต๊ะหมู่ขาตรง สำหรับหน้าหีบศพ
 5. โต๊ะกราบ
 6. แท่นหีบ
 7. เตียงรองหีบ
 8. ขาตั้งรูป
 9. ตู้อภิธรรม ใส่หนังสือพระมาลัย
 10. อาสนะ
 11. เชิงตะกอน
 12. โกษไม้
 13. โกษไฟเบอร์กลาส
 14. ราชรถ สำหรับเข็นหีบศพ
 15. ผ้าภูษาโยง
 16. ดอกไม้จัน (ธรรมดา และ แบบสวย)
 17. รุ้งลอยน้ำ
 18. เมรุลอย

*********

ข้อไหนเป็นสีแดง ต้องใช้รหัสผ่านครับ

*************

 

วิธีจัดโต๊ะหมู่แบบต่างๆ

****************