1. พระพุทธรูป(ไทย)
 2. องค์เทพไทย และ พระมหาราช
 3. องค์เทพอินเดีย
 4. องค์เทพ(จีน)
 5. ฉัตรแขวน ฉัตรกลางแจ้ง ฉัตรตั้ง ฉัตรแป้น
 6. เครื่องตั้งบูชา(ทองเหลือง)
 7. สิ่งประดิษฐ์(ไม้)
 8. สิ่งประดิษฐ์(เครื่องมุก)
 9. สิ่งประดิษฐ์(ไฟเบอร์กลาส)
 10. กระดิ่ง
 11. ระฆัง ทองเหลือง และ ระฆังหัวระเบิด
 12. กลองเพล สบัดไชย มโหระทึก และ กลองยาว
 13. ฆ้อง
 14. ตะเกียงน้ำมัน และอุปกรณ์สแตนเลส
 15. โคมไฟฟ้า
 16. โคมเวียนเทียน
 17. เจดีย์ Acrylic ต่างๆ
 18. ผอบ Acrylic ต่างๆ
 19. มณฑป
 20. ฐานเสริม พระพุทธรูป หรือ เจดีย์
 21. เครื่องตบแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงาม
 22. โกษไฟเบอร์
 23. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ไฟเบอร์
 24. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ทองเหลือง
 25. สัตว์ในตำนาน
 26. ลูกนิมิต และ เครื่องใช้
 27. ดาว ค้างคาว ประดับโบสถ์
 28. กระจกสี ทองคำ ทองเค กาว
 29. องค์ลอย งานฉีด แบบที่มีแล้ว
 30. เครื่องตั้งศาล พระภูมิ และ เจ้าที่
 31. ย่าม ตาลปัตร
 32. เครื่องบวช และ เครื่องกฐิน
 33. ต้นเทียน และ กรวย
 34. เหรียญปั้ม
 35. ตุ๊กตากระเบื้อง งานสวยพิเศษ
 36. รอยพระบาท
 37. หงส์ สำหรับเสาไฟฟ้า
 38. ตัวอย่าง เครื่องลายคราม ชุดน้ำชา ชุดบูชา ลายเบญจรงค์ และอื่นๆ
 39. สินค้าอื่นๆ

*********

กดที่ Logo กลับไปหน้าแรก

Click Logo back

to first page

**********

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2258602

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

สมเด็จองค์ปฐม

*********

องค์ที่ 1

สมเด็จองค์ปฐม 1 นิ้ว ครึ่ง พระฉีด

รหัส SAK

H 10 W 5 D 3 cm

Code14SellTGKZXVX

 

องค์ที่ 2

สมเด็จองค์ปฐม 5 นิ้ว

พิมพ์ จย.

H 40 W 26 D 15 cm

Code10VXJKZXTX

 

องค์ที่ 3

สมเด็จองค์ปฐม 9 นิ้ว

รหัส จย.

H 74 W 38 D 24 cm

Code10AXMKZXCX

 

องค์ที่ 3

สมเด็จองค์ปฐม 9 นิ้ว

รหัส จย.

H 74 W 38 D 24 cm

Code10AXMKZXCX

 

องค์ที่ 4

สมเด็จองค์ปฐม 9 นิ้ว

รหัส จย.

ปิดทองคำ ติดคริสตรัล

H 74 W 38 D 24 cm

เต็มครึ่งหน้า Code15SellSVMZZXXTX

ประปราย Code15SellCDSMQZXMQ

 

องค์ที่ 4

สมเด็จองค์ปฐม 9 นิ้ว

รหัส จย.

ปิดทองคำ ติดคริสตรัล

H 74 W 38 D 24 cm

เต็มครึ่งหน้า Code15SellSVMZZXXTX

ประปราย Code15SellCDSMQZXMQ

 

องค์ที่ 5

สมเด็จองค์ปฐม 9 นิ้ว

H 57 W 43 D 24 cm

 

องค์ที่ 5

สมเด็จองค์ปฐม 9 นิ้ว

H 57 W 43 D 24 cm

 

องค์ที่ 6

สมเด็จองค์ปฐม 9.9 นิ้ว

รหัส หนู

H 56 W 38 D 22 cm

Code14VBSQZXGX

 

องค์ที่ 7

องค์ที่ 8

สมเด็จองค์ปฐม 12 นิ้ว

รหัส จย.

H 91 W 55 D 38 cm

Code12AXERZXGX

 

องค์ที่ 8

สมเด็จองค์ปฐม 12 นิ้ว

รหัส จย.

H 91 W 55 D 38 cm

Code12AXERZXGX

 

องค์ที่ 9

สมเด็จองค์ปฐม 16 นิ้ว

รหัส จย.

H 135 W 71 D 45 cm

Code13CDSKQZXGX

 

องค์ที่ 10

สมเด็จองค์ปฐม 20 นิ้ว

รหัส บม

H 167 W 89 D 52 cm

Code13GBKZWXDX

 

องค์ที่ 10A

สมเด็จองค์ปฐม

ยืนสูง 250 ซม ฐาน 63 ซม

รหัส จช

Code17SellVBJOZZXXVX

 

องค์ที่ 10B

สมเด็จองค์ปฐม

ยืนสูง 250 ซม ฐาน 63 ซม

รหัส จช

Code17SellVBJOZZXXVX

 

องค์ที่ 10C

FACTFB25SY

พระสมเด็จองค์ปฐม

ยืน สูง 260 ซม ปางเปิดโลก มีรัศมี

พ่นสีทอง จช.

Code17SellDTJEMQZXPY

ลงทราย

Code17SellBTJRWQZXCV

H265 W60 D60 cm

 

องค์ที่ 10D

องค์ที่ 11

สมเด็จองค์ปฐม 30 นิ้ว

รหัส บม

H 225 W 119 D 82 cm

Code12TBORQZXGX

องค์ที่ 11

สมเด็จองค์ปฐม 30 นิ้ว

รหัส บม

H 225 W 119 D 82 cm

Code12TBORQZXGX

องค์ที่ 12

สมเด็จองค์ปฐม 30 นิ้ว

สมาธิ ลงทราย

Code17TGLPQZXLP

รหัส บม.

 

 

องค์ที่ 13

สมเด็จองค์ปฐม 30 นิ้ว

รหัส บม ไม่มีซุ้ม

H 185 W 119 D 80 cm

Code14VBLZZXXGX

ทองเหลือง ลงทราย

 

องค์ที่ 14

สมเด็จองค์ปฐม 40 นิ้ว

รหัส บม (พิมพ์ใหญ่)

H 318 W 167 D 99 cm

Code13CGSMZZGXX ลงทราย

Code14VBSOZZXXTX ปิดทองคำ

Code14CGSJZZXXVX พ่นสีทอง

**********

กดเข้าไปดู พิมพ์เล็ก

ต้องมีรหัสเข้าชม

 

องค์ที่ 14

สมเด็จองค์ปฐม 40 นิ้ว

รหัส บม (พิมพ์ใหญ่)

H 318 W 167 D 99 cm

Code13CGSMZZGXX ลงทราย

Code14VBSOZZXXTX ปิดทองคำ

Code14CGSJZZXXVX พ่นสีทอง

**********

กดเข้าไปดู พิมพ์เล็ก

ต้องมีรหัสเข้าชม

 

องค์ที่ 15

สมเด็จองค์ปฐม 50 นิ้ว

รหัส จช

(พิมพ์หนาพิเศษ)

H 342 W 190 D 110 cm

Code14SellCDKQZZXXVX

 

องค์ที่ 15A

สมเด็จองค์ปฐม 50 นิ้ว

พ่นสีขาว-ทอง

รหัส จช

H345 W200 D110 cm

 

 

องค์ที่ 16

สมเด็จองค์ปฐม 60 นิ้ว

รหัส จช

(พิมพ์หนาพิเศษ)

H 400 W 220 D 124 cm

Code15SellCBRWZZXXVX

 

องค์ที่ 61A

 

องค์ที่ 17

สมเด็จองค์ปฐม 60 นิ้ว

รหัส ปช

H 448 W 228 D 120 cm

Code15CBMQZZXXBX

Code15SellCBKSZZXXBX

พ่นสีทอง Code15SellSBKQZZXXTX

 

องค์ที่ 17

สมเด็จองค์ปฐม 60 นิ้ว

รหัส ปช

H 448 W 228 D 120 cm

Code15CBMQZZXXBX

Code15SellCBKSZZXXBX

พ่นสีทอง Code15SellSBKLZZXXTX

 

องค์ที่ 18

สมเด็จองค์ปฐม 80 นิ้ว ฐานเตี้ย

รหัส จช

(พิมพ์หนาพิเศษ)

H 432 W 211 D 112 cm

Code15SellCBMOZZXXTX

 

องค์ที่ 18

สมเด็จองค์ปฐม 80 นิ้ว ฐานเตี้ย

รหัส จช

(พิมพ์หนาพิเศษ)

H 432 W 211 D 112 cm

Code15SellCBMOZZXXTX

 

องค์ที่ 19

สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 6 เมตร

องค์นี้ ลูกค้าสั่งปั้ใหม่

(เป็นงานสั่งทำพิเศษครับ)

 

องค์ที่ 19

สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 6 เมตร

องค์นี้ ลูกค้าสั่งปั้ใหม่

(เป็นงานสั่งทำพิเศษครับ)

 

องค์ที่ 19

สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 6 เมตร

องค์นี้ ลูกค้าสั่งปั้ใหม่

(เป็นงานสั่งทำพิเศษครับ)

 

องค์ที่ 19

สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 6 เมตร

องค์นี้ ลูกค้าสั่งปั้ใหม่

(เป็นงานสั่งทำพิเศษครับ)

 

องค์ที่ 19

สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 6 เมตร

องค์นี้ ลูกค้าสั่งปั้ใหม่

(เป็นงานสั่งทำพิเศษครับ)

 

องค์ที่ 19

สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 6 เมตร

องค์นี้ ลูกค้าสั่งปั้ใหม่

(เป็นงานสั่งทำพิเศษครับ)

 

 

***************

ตัวอย่างงานพิเศษ สมเด็จองค์ปฐม

ต้องมีรหัสผ่านถึงเข้าชมได้นะครับ

*********

*********

โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

********