1. พระพุทธรูป(ไทย)
 2. องค์เทพไทย และ พระมหาราช
 3. องค์เทพอินเดีย
 4. องค์เทพ(จีน)
 5. ฉัตรแขวน ฉัตรกลางแจ้ง ฉัตรตั้ง ฉัตรแป้น
 6. เครื่องตั้งบูชา(ทองเหลือง)
 7. สิ่งประดิษฐ์(ไม้)
 8. สิ่งประดิษฐ์(เครื่องมุก)
 9. สิ่งประดิษฐ์(ไฟเบอร์กลาส)
 10. กระดิ่ง
 11. ระฆัง ทองเหลือง และ ระฆังหัวระเบิด
 12. กลองเพล สบัดไชย มโหระทึก และ กลองยาว
 13. ฆ้อง
 14. ตะเกียงน้ำมัน และอุปกรณ์สแตนเลส
 15. โคมไฟฟ้า
 16. โคมเวียนเทียน
 17. เจดีย์ Acrylic ต่างๆ
 18. ผอบ Acrylic ต่างๆ
 19. มณฑป
 20. ฐานเสริม พระพุทธรูป หรือ เจดีย์
 21. เครื่องตบแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงาม
 22. โกษไฟเบอร์
 23. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ไฟเบอร์
 24. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ทองเหลือง
 25. สัตว์ในตำนาน
 26. ลูกนิมิต และ เครื่องใช้
 27. ดาว ค้างคาว ประดับโบสถ์
 28. กระจกสี ทองคำ ทองเค กาว
 29. องค์ลอย งานฉีด แบบที่มีแล้ว
 30. เครื่องตั้งศาล พระภูมิ และ เจ้าที่
 31. ย่าม ตาลปัตร
 32. เครื่องบวช และ เครื่องกฐิน
 33. ต้นเทียน และ กรวย
 34. เหรียญปั้ม
 35. ตุ๊กตากระเบื้อง งานสวยพิเศษ
 36. รอยพระบาท
 37. หงส์ สำหรับเสาไฟฟ้า
 38. ตัวอย่าง เครื่องลายคราม ชุดน้ำชา ชุดบูชา ลายเบญจรงค์ และอื่นๆ
 39. สินค้าอื่นๆ

*********

กดที่ Logo กลับไปหน้าแรก

Click Logo back

to first page

**********

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พระปางเปิดโลก

*********

แบบที่ 1

พระปรางเปิดโลก 5 นิ้ว

งานสั่งทำพิเศษ

พิมพ์ สบ H 35 W 10 D 10 cm

 

แบบที่ 1

พระปรางเปิดโลก 5 นิ้ว

งานสั่งทำพิเศษ

พิมพ์ สบ H 35 W 10 D 10 cm

 

แบบที่ 3

พระปรางเปิดโลก 5 นิ้ว

พิมพ์ สค

H 41 W 11 D 11 cm

 

 

แบบที่ 4

พระยืน ปางเปิดโลก 5 นิ้ว ห่มลาย

พิมพ์ สค

H 33 W 9 D 9 cm

Code12VBROQXCD

 

แบบที่ 5

พระยืน ปางเปิดโลก 5 นิ้ว

พิมพ์ ต

H 38 W 8 D 8 cm

Code11CDPZXGX

 

แบบที่ 6

พระยืน ปางเปิดโลก 5 นิ้ว

พิมพ์ มล

H 35 W 10 D 9 cm

Code11CXKRQBR

 

แบบที่ 7

พระยืน ปางเปิดโลก 5 นิ้ว

พิมพ์ สค

W 43 W 10 D 10 cm

Code11CROZXBR

 

แบบที่ 8

พระยืน ปางเปิดโลก 9 นิ้ว

พิมพ์ สค

H 60 D 15 W 15 cm

Code08RXJMZXOX

 

แบบที่ 9

พระปรางเปิดโลก 9 นิ้ว

พิมพ์ มล

H 64 W 17 W15 cm

 

 

 

แบบที่ 10

พระยืน 9 นิ้ว ทรงเครื่อง

เปิดโลก ลงทาย

H 80 W 21 D 23 cm

รหัส บม

Code15SVSOZXSX

 

แบบที่ 11

พระปางเปิดโลก ทรงเครื่อง

สูง 110 ซม รหัส โต

H 117 W 24 D 24 cm

Code13CBOQZXGX

 

แบบที่ 12

พระปรางเปิดโลก 12 นิ้ว

พิมพ์ สค

ทรงเครื่อง

H 118 W 27 D 27 cm

 

แบบที่ 13

พระปรางเปิดโลก 20 นิ้ว

พิมพ์ สย

H 150 W 44 D 44 cm

 

แบบที่ 14

พระปรางเปิดโลก 25 นิ้ว

พิมพ์ สย

H 192 W 54 D 54 cm

 

แบบที่ 15

พระปรางเปิดโลก 30 นิ้ว

พิมพ์ หนาพิเศษ

H 214 cm

 

แบบที่ 16

พระปรางเปิดโลก 30 นิ้ว

พิมพ์ หนาพิเศษ

H 230 W 60 D 60 cm

 

แบบที่ 17

พระปรางเปิดโลก 30 นิ้ว

พิมพ์ หนาพิเศษ H 250 cm

 

แบบที่ 18

พระปางเปิดโลก 30 นิ้ว รหัส จิต

H 207 W 54 D 54 cm

 

แบบที่ 19

พระปางเปิดโลก ทรงเครื่อง

สูง 235 ซม กว้าง 50 ลึก 50 ซม

Code12SellVBJSZZXXGX

 

แบบที่ 19

พระปางเปิดโลก ทรงเครื่อง

สูง 235 ซม กว้าง 50 ลึก 50 ซม

Code12SellVBJSZZXXGX

 

แบบที่ 21

แบบที่ 20

พระปรางเปิดโลก 40 นิ้ว

พิมพ์ หนาพิเศษ H 300 cm

 

แบบที่ 21

แบบที่ 22

พระปรางเปิดโลก 69 นิ้ว

พิมพ์ หนาพิเศษ H 430 cm

 

แบบที่ 23

พระปรางเปิดโลก 80 นิ้ว

พิมพ์ หนาพิเศษ H 500 cm

 

 

*********

*********

โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

********